top of page

Het is de bedoeling om onze activiteiten verder uit te breiden zodat we meer kinderen met een beperking kunnen aanzetten tot bewegen. Om dit doelgericht te doen werden deze plannen neergeschreven in dit beleidsplan.

bottom of page